คิด..ก่อน..คึก!!!…ทีมศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ม.สยาม รวมพลังคิด เพื่อเคลื่อนพลังภาคีสำรวจข้อมูลผู้สูงวัยภาษีเจริญ