เช็ค…ชัวร์…พร้อม…ลงพื้นที่ !…ทีมศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ม.สยาม สรุปภาพรวมเช็คความพร้อม ก่อนลงสำรวจพื้นที่