ศวพช. ลงพื้นที่ ชุมชนแป๊ะกงร่วมใจ สำรวจข้อมูลผู้สูงวัยภาษีเจริญ