หมายเชิญงานเปิดบ้านศิรินทร์และเพื่อน

rcfcd_a270956

ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม
ร่วมกับชุมชนศรินทร์และเพื่อนและสำนักงานเขตภาษีเจริญ
โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นภาคี
จัดงาน โครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ นำร่องเขตแรกของกรุงเทพมหานครฯ

“นวตกรรมบ้านพื้นที่สุขภาวะ ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน”
ขอเรียนเชิญท่านและสื่อมวลชนร่วมงาน ชื่มชมพลังชุมชน…

: การแข่งขัน “ครอบครัว ร่วมแรง สร้างพื้นที่สุขภาวะ”

: การปลูกผักลอยฟ้า ฟาร์มเห็ด ผักสวนครัว ของคนเมืองกรุง

: จักรยานปั่นน้ำ 2 ล้อ 2 พลัง นวตกรรม 1แต่ให้ 2 ผลงาน

: การแข่งขันกีฬาฟุตซอล เยาวชน และเครือข่าย

: เยาวชนตัวน้อยพาดูบ้านตัวอย่างพื้นที่สุขภาวะ ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน

โดย
อ.ดร. กุลธิดา จันทร์เจริญ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยสยาม

พบกับนวตกรรมการพัฒนาพื้นที่ชุมชนให้เป็นพื้นที่สุขภาวะ และการแสดงมากมาย
ณ ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2556
เวลา 08.30 น.-16.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม
โทร. 02-867 80 88 ต่อ 5385 ธนิตากานต์ ถึกบางพรม เบอร์โทร 088-823-7005 หรือ ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญ 081-808-9188

————————————————————————————————————
กำหนดการ
“นวตกรรมบ้านพื้นที่สุขภาวะ ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน”
โครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ
วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2556 เวลา 08.30 น.-16.00 น.
ณ ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

8.30 – 9.00 น.  ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน ผู้เข้าร่วมประกวดผัก และผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
9.00 – 9.15 น. โหมโรง รำวงร่วมกัน โดย นักเรียนโรงเรียนบางจากโกมลประเสริฐอุทิศ
9.15 – 9.20 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน 
“เปิดบ้านพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน” 
โดย ผู้เฒ่าอาวุโสจากชุมชนศรินทร์และเพื่อน และภาคีเครือข่าย
9.20 –10.00 น. การแสดงของ ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน 

  • ชุดการแสดงละคร “บ้านพื้นที่สุขภาวะของเรา” ของกลุ่มเยาวชนชุมชนฯ 
  • ชุดการแสดงเต้นเเอโรบิคเพื่อสุขภาพ ของกลุ่มแม่บ้านชุมชนฯ 
  • ชุดการแสดงรำ ของกลุ่มเยาวชนชุมชนฯ
10.00 – 10.30 น. มันส์ ๆ กับพลังครอบครัวชุมชน “ครอบครัว ร่วมแรง สร้างพื้นที่สุขภาวะ”
11.30 – 12.00 น. ต่อยอดการศึกษาให้กับเยาวชน 
“ครอบครัว ร่วมแรง สร้างพื้นที่สุขภาวะ”,
มอบรางวัลการประกวดผักลอยฟ้าประเภทต่าง ๆ
มอบรางวัลการประกวดหน้าบ้านหน้ามอง
12.00 – 12.30 น. พักรับประทานอาหาร
12.30 – 13.00 น. เยาวชนตัวน้อยพาชม บ้านตัวอย่างพื้นที่สุขภาวะ ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน
13.00 – 16.00 น. จบท้ายด้วยการแข่งขันกีฬาฟุตซอล เยาวชน และเครือข่าย

au270956_map180956_12