มหกรรมสิงหา พาแม่เที่ยว

วันที่ 11 -12 ส.ค. 2556 ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สำนักงานเขตภาษีเจริญ และห้างสรรพสินค้าซีคอน บางแคจัดนิทรรศการ ภาษีเจริญ พื้นที่สุขภาวะเทิดพระคุณแม่ 12 สิงหา มหาราชินี โดยในงานมีการประกวดภาพวาดและเรียงความในหัวข้อ “ภาษีเจริญ พื้นที่สุขภาวะเทิดพระคุณแม่ 12 สิงหา มหาราชินี” การจัดแสดงเส้นทางการเดินทาง 12 เดือนสู่การเป็นพื้นที่สุขภาวะรวมทั้งผลการพัฒนาพื้นที่จาก 7 ชุมชนนำร่องของโครงการวิจัยพัฒนาพื้นที่สุขภาวะภาษีเจริญมหาวิทยาลัยสยามได้แก่ ชุมชนคลองลัดภาชี ชุมชนศิรินทร์และเพื่อนชุมชนเลิศสุขสม ชุมชนพูนบำเพ็ญ ชุมชนศรีประดู่ ชุมชนวัดจันทร์เขต 1 หมู่ 3 และชุมชนหน้าวัดโคนอน ทั้งนี้ การจัดแสดงผลผลิตที่ได้จากจากโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะของชุมชนนำร่อง อาทิ จักรยานปั่นน้ำ ผักลอยฟ้า กล้วยไม้ ขนมไทย ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดอีกทั้งยังมีบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และนวดคลายเครียด จากนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามการทดสอบสมรรถภาพร่างกายจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนอกจากนี้ ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยามได้เปิดรับสมัครเครือข่ายเยาวชนร่วมพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนจากทุกชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ภาษีเจริญร่วมกันในกิจกรรมดังกล่าวมีการถ่ายภาพครอบครัวหรรษาพัฒนาพื้นที่สุขภาวะภาษีเจริญซึ่งครอบครัวหรรษา ฯ ทุกครอบครัวสามารถติดตามชมรูปได้ที่ www.rcfcd.com

เวทีวันนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิ่มนวล ศรีจาด รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม และ นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ มอบโล่และรางวัล แก่ผู้ชนะการ ประกวดหนังสั้น อัลบั้มชุมชน และสื่อชุมชน หัวข้อ พื้นที่สุขภาวะในเขตภาษีเจริญ และผู้ชนะ การประกวดภาพวาดและเรียงความในหัวข้อ “ภาษีเจริญ พื้นที่สุขภาวะเทิดพระคุณแม่ 12 สิงหา มหาราชินี” อีกด้วย

160956_22

ทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยสยาม