เปิดแล้วจ้า…เปิดบ้านชุมชนพูนบำเพ็ญ15 สถานีพื้นที่สุขภาวะ

อ.ประยุทธ พูนบำเพ็ญ เป็นประธานกล่าวเปิดงานแหล่งเรียนรู้พื้นที่สุขภาวะดี 15 สถานีท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมีอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ ผู้แทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ยและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นกำลังใจในการสนับสนุนงานครั้งนี้

ด้วยพลังของคนชุมชนพูนบำเพ็ญ และการหนุนเสริมเพื่อการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ โดยศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) มหาวิทยาลัยสยาม สำนักงานเขตภาษีเจริญ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วันที่ 4ส.ค. 2556 เป็นฤกษ์งามยามดี ในการเปิดบ้านพูนบำเพ็ญให้ผู้มาเยือน เยี่ยมชมใน “งานแหล่งเรียนรู้พื้นที่สุขภาวะดี 15 สถานีท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ” ณ ตลาดบางเชือกหนังชุมชนพูนบำเพ็ญศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม นำโดย ดร.พรชัย มงคลวนิชอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม อ.ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญ และคณะ ร่วมพิธีเปิดงานงาน“แหล่งเรียนรู้พื้นที่สุขภาวะดี 15 สถานีท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ” ในงานมีชาวภาษีเจริญร่วมงานอย่างคับคั่ง พร้อมรับกำลังใจจาก นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ

งานเปิดบ้านครั้งนี้เป็นการเปิดตัวพื้นที่สุขภาวะดีของพูนบำเพ็ญ ซึ่งเป็นชุมชนนำร่อง 1 ใน 7 ชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ในโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะของเขตภาษีเจริญ “ครูกบ”หรือ อ.รัตนประโชติ พูนบำเพ็ญ ได้ออกแบบ 15 สถานีท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบริหารจัดการโดยชุมชนเอง มีมัคคุเทศน์น้อยคอยแนะนำสถานที่และให้ข้อมูลนอกจากนี้ “คุณปู่ยุทธ” หรือ อ.ประยุทธ พูนบำเพ็ญ ได้จัดให้มีการประกวดพืชผักสวนครัวประเภทต่าง ๆ ทั้งไม้กระถาง ไม้แฟนซี มีสมาชิกชุมชนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากกว่า 200 ชิ้นงาน

160956_20

อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ
ผู้แทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
หารือแนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะของเขตภาษีเจริญ

160956_21
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน นำอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม
ชมผลงานการประกวดพืชผักสวนครัวของชาวชุมชนพูนบำเพ็ญ