ร่วมบุญ ร่วมสุข ร่วมพัฒนาพื้นที่สุขภาวะดี ที่สำนักงานเขตภาษีเจริญ

ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม นำโดย อ.ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญ และคณะ ร่วมพิธีทำบุญเขต ณ สำนักงานเขตภาษีเจริญ เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2556 ในงานบุญมีภาคีชาวภาษีเจริญร่วมงานอย่างคับคั่ง นับเป็นโอกาสอันดี ที่นอกจากจะได้บุญอย่างอิ่มเอมใจ ในงานนี้ ยังมีภาคีผู้สนใจ ยินดีเข้าร่วมพัฒนาพื้นที่สุขภาวะภาษีเจริญ

130956_4_1 130956_4_2 130956_4_3