รวมพลัง !!!แกนนำเยาวชนร่วมสร้างพื้นที่สุขภาวะ ภาษีเจริญ

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2556 ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม จัดประชุม แกนนำเยาวชนร่วมสร้างพื้นที่สุขภาวะ ภาษีเจริญ” โดยมีตัวแทนจาก สภาเยาวชนเขตภาษีเจริญ ชมรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ชมรมยุวพุทธ ยุวศิลป์ เข้าร่วมการประชุม เพื่อหาแนวทางในการสร้างเครือข่ายเยาวชน เพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะภาษีเจริญ ซึ่งพบว่าเยาวชนให้ความสนใจเป็นแนวร่วมและจะรวมพลังเด็กเยาวชนจากพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อร่วมสร้าง ภาษีเจริญให้เป็นพื้นที่สุขภาวะต้นแบบเขตแรกของกรุงเทพมหานคร

 

130956_3_2130956_3_3