เมื่อเห็ด..ถูกยำ!! ถูกตำ!! ถูกย่าง!!

วันที่ 27 ก.ค. 2556 ชาวชุมชนคลองลัดภาชี ได้ขยายผลจากการจัดประชุมเชิง ปฏิบัติการ แต่ง เติม เสริมความรู้ สู่การเป็นพื้นที่สุขภาวะ ภาษีเจริญ ด้วยการเชิญศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม สสส. และเขตภาษีเจริญ เข้าร่วมรับฟังการสาธิต “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด” ในชุมชนคลองลัดภาชี โดยมีวิทยากรจาก ภาคีเครือข่ายตลาดสีเขียว คุณกันธิมา ราชชุมพล เป็นผู้บรรยายและสาธิต ในงานนี้
มีสมาชิกจากชุมชนเลิศสุขสม และชุมชนศิรินทร์และเพื่อน เข้าร่วมกิจกรรม สมาชิกกว่า50 ชีวิต ได้ร่วมเรียนรู้การแปรรูปเห็ดให้เป็นอาหารถึง 5 ชนิด ได้แก่ เห็ดย่าง น้ำพริกเห็ด ปอเปี๊ยะเห็ด เห็ดแดดเดียว และยำเห็ด ทุกคนให้ความเห็นว่าเป็นการ เรียนรู้ที่สนุก อร่อย สามารถนำไปใช้ได้จริง นอกจากนี้ ยังวางแผนการแปรรูปเห็ดอย่างเป็นระบบร่วมกับชุมชนเพื่อนพ้องต่อไปด้วย

mashroom_1