ศวพช. จัดงาน “แต่ง เติม เสริมความรู้ สู่การเป็นพื้นที่สุขภาวะ ภาษีเจริญ” เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2556

วันที่ 14 ก.ค. 2556 ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ สสส. และเขตภาษีเจริญ จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “แต่ง เติม เสริมความรู้ สู่การเป็นพื้นที่สุขภาวะ ภาษีเจริญ” โดยมีวิทยากรจากภาคีเครือข่ายต่างๆ เช่น สถาบันอาศรมศิลป์ เครือข่ายคนไทยไร้พุงเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง เครือข่ายตลาดสีเขียว สสส. และสำนักงานเขตภาษีเจริญเป็นผู้ร่วมบรรยาย การประชุมแบ่งออกเป็น 3 ห้อง ได้แก่ ห้องเรียนอาหาร ห้องออกกำลังกาย และห้องการปรับภูมิทัศน์ ทุกห้องได้รับความสนใจจากชาวภาษีเจริญที่มาเข้าร่วม มากถึง 20 ชุมชน ซึ่งนับว่าเป็นวันเปิดประตูสู่ชุมชนของเครือข่ายอีกครั้งหนึ่ง เพื่อสานต่อกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นตามความต้องการของแต่ละชุมชน หลายชุมชนได้สานต่อด้วยการให้เครือข่ายลงไปสาธิตกิจกรรมในชุมชน เช่น เครือข่ายตลาดสีเขียว เป็นต้น

160956_7 160956_8 160956_9 160956_10 160956_11 160956_12 160956_13 160956_14 160956_15 160956_16 160956_17 160956_18 160956_19