ขอเชิญชวนทุกท่านและชาวชุมชนหลัง ม.สยาม และศรีประดู่ ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 4

120257_2