ขอเชิญทุกท่านและชาวชุมชนร่วมทำบุญโครงการ “ผ้าป่าต้นไม้เพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ” ชุมชนหลัง ม.สยามและชุมชนศรีประดู่

120257_3