กิจกรรม Big Cleaning Day กับการจัดการพื้นที่รกร้าง น้ำเน่า ริมทางรถไฟ เพื่อการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์

1. bigcleaning sala thammasop 2. bigcleaning  sala thammasop