ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม ขอเชิญร่วมอบรม “แปรรูปล้อยาง สร้างคุณค่าให้ชุมชน” ในวันที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ สวนพื้นที่สุขภาวะ หลังมหาวิทยาลัยสยาม

training_1