ศวพช. ม.สยาม ติดตามความก้าวหน้า การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์

080561_4