ศวพช. ร่วมกิจกรรมตลาดนัด “ผัก ผลไม้ดีๆ @ ภาษีเจริญ พื้นที่สุขภาวะ ณ​ สำนักงานเขตภาษีเจริญ

250561_2