ศวพช. ลงพื้นที่ร่วมกับนักศึกษาจิตอาสา ม. สยาม ปรับภูมิทัศน์​สวนพื้นที่สุชภาวะ การจัดการดิน ณ ชุมชนพูนบำเพ็ญ

270561_2