ศวพช.ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเขต (พชข.) ณ สำนักงานเขตภาษีเจริญ

180661_2