ศวพช. ร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ แนวคิดธนาคารเวลา

190661_2