ศวพช. นำนักศึกษาลงพื้นที่ เรียนรู้ต้นแบบพื้นที่สุขภาวะบริบทเมือง ตามโครงการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

270661_2 270661_3