ศวพช.ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดปากน้ำ ร่วมกับสำนักงานเขตภาษีเจริญและภาคีเครือข่าย

250761_2