ศวพช. ร่วมเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) กับสำนักงานเขตภาษีเจริญ

240761_2 240761_3