ศวพช. ปลื้ม ผลงานดันสังคม ส่งมหาวิทยาลัยสยามเป็น green university

160861_2