ศวพช. ร่วมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดำเนินงานธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย เครือข่ายปั้นเมือง ณ ชุมชนโชฎึก ชุมชนตลาดน้อย และชุมชนโปลิศสภา เขตสัมพันธวงศ์ กทม.