ศวพช. ม.สยาม นัดพบคณะทำงานกลางธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ ครั้งที่ 6