เตรียมความพร้อมมหกรรมตลาดนัดวิชาการ “ธนาคารเวลา” ทางเลือกและความเป็นไปได้ สำหรับทุกกลุ่มวัย ครั้งที่ 1