สร้างวิทยากรชุมชนและรวบรวมทักษะสมาชิกธนาคารเวลา สำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนคลองลัดภาชี