ศวพช. ฮาเฮ จับมือรวมพลังภาคีเครือข่ายวิทยากรธนาคารเวลา เตรียมกิจกรรมร่วมเล่น…..ร่วมรู้…. สาระสันทนาธนาคารเวลา