เปิดตัวปัง !!! ศวพช. ชวนรู้จัก “ธนาคารเวลา” แนวทาง บทเรียน และข้อเสนอแนะ ผ่านพื้นที่ดำเนินงานธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ อีกหนึ่งทางเลือก และความเป็นไปได้ ในการรองรับ “สังคมสูงวัย” ของประเทศไทย