ศวพช. ลงพื้นที่ ราชมนตรีร่วมใจ สำรวจข้อมูลผู้สูงวัยภาษีเจริญ