กำหนดทิศทาง…ผสานกำลัง พร้อมก้าวสู่ระดับนโยบาย ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญสาขาชุมชนเลิศสุขสม และสาขาชุมชนศิรินทร์และเพื่อน