เสริมความแกร่ง…แต่งความพร้อม…ก่อนเดินหน้าเต็มกำลัง ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญสาขาชุมชนแป๊ะกงร่วมใจ