ตื่นเต้น.. ตื่นตัว.. เตรียมพร้อมเปิดบ้านชุมชนพูนบำเพ็ญ 15 สถานีพื้นที่สุขภาวะ

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2556 ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม ลงพื้นที่ชุมชนพูนบำเพ็ญ เพื่อจัดกระบวนการเสริมศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับมักคุเทศน์น้อย ที่จะเป็นผู้นำผู้เยี่ยมชมพื้นที่ ทั้ง 15 สถานีพื้นที่สุขภาวะ แหล่งเรียนรู้ ในชุมชนพูนบำเพ็ญ ซึ่งชาวพูนบำเพ็ญเตรียมการเปิดบ้านรับ พร้อมรับผู้เยี่ยมชมทั้งนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ในวันที่ 4 สิงหาคม 2556

130956_9_1

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้ใหญ่ในชุมชนพูนบำเพ็ญผู้เป็นเจ้าของสถานีพื้นที่สุขภาวะ แหล่ง เรียนรู้ขุมชน ร่วมเป็นวิทยากรหลักในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็ก ๆ และเยาวชน โดยกระบวนการสัมภาษณ์และลงพื้นที่ในชุมชนร่วมกัน

130956_9_3 130956_9_2