ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนา ม.สยาม หารือเขตภาษีฯ ชี้ประเด็นร่วมจัดตั้งคณะทำงาน

13 มิถุนายน 2556 ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยามโดยผู้อำนวยการ อ.ดร. กุลธิดา จันทร์เจริญ และผศ.(พิเศษ) ดร. เนตร หงษ์ไกรเลิศ ได้จัดประชุมหารือผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ นายเฉลิมพล โชตินุชิต และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ และการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

 

180956_8 180956_9 180956_10

ผอ.เขตฯเปิดประเด็นเกี่ยวกับงานของทางเขตฯ ผอ.ศูนย์ฯ ชี้แจงเป้าหมายที่จะทำร่วมกับทางเขต

ผลการหารือ มิเพียงจะขับเคลื่อนชุมชนที่มีความเป็นไปได้ในการปรับปรุงพื้นที่ และขยายชุมชนต่อไปตามความพร้อม ในปี 2556 ทั้งสองฝ่าย เห็นพ้องในการขับเคลื่อนให้ถนนพุทธมณฑลสาย 1 เป็นพื้นที่เชิงสัญญลักษณ์ของการสร้างสรรค์สุขภาวะ ในขณะเดียวกัน จะผลักดัน ชุมชนที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการแก้ไขปัญหาขยะจากแหล่งท่องเที่ยว การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทางสัญจรทางบกทางน้ำ การส่งเสริมตลาดสีเขียว เป็นต้น

180956_11

 การพูดคุยเพื่อหาประเด็นร่วมพัฒนา

“การทำงานจะเดินหน้าร่วมกันในรูปแบบคณะทำงาน และการหารืออย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคี การกำหนดกิจกรรมร่วมกันสำคัญมาก ในการหนุนเสริมซึ่งกันและกัน” อ.ดร.กุลธิดา ผอ.ศูนย์วิจัย ฯ กล่าว ทั้งนี้ นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผอ.เขตภาษีเจริญ กล่าวหนุนเสริม “เขตจะจัดตั้งให้มีคณะทำงานโดยมีผู้ประสานงานจาก กรรมการชุมชน เขตฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จากนั้นจะเชิญภาคีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ ตำรวจ ผู้ประกอบการ ร้านค้า และอื่นๆ โดยในเบื้องต้นมอบ คุณไพบูลย์ เหล่าลดา คุณสมศักดิ์ เตโชและคุณศิวนาท มหัธนันท์ เป็นตัวแทนเขตร่วมในการประชุมหารือต่อไป”

 

180956_12