ข่าวกิจกรรม

Title ลงข่าวเมื่อ Hits
ศวพช. หนุน…บูรณาการธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาบริษัท แกมม่า อินดัสตรี้ส์ จำกัด กับงาน SAFETY WEEK 2021 19 ธันวาคม 2564

(231)

ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม บูรณาการธนาคารเวลากับการพักรักษาตัวที่บ้านและชุมชน 26 กันยายน 2564

(375)

ศวพช. เปิดเวที : หารือแนวทางความร่วมมือ เครือข่ายธนาคารเวลาภาษีเจริญ กับสมาชิกธนาคารเวลาในชุมชน เพื่อสนับสนุนการจัดระบบการพักรักษาตัวที่บ้าน/ชุมชน 31 สิงหาคม 2564

(381)

ถอดบทเรียนการแลกเปลี่ยนเวลา ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนพูนบำเพ็ญ 9 กรกฎาคม 2564

(474)

ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนพูนบำเพ็ญ วางแผนปฏิบัติการ การแลกเวลาของสมาชิก 29 มิถุนายน 2564

(447)

สร้างวิทยากรชุมชนและรวบรวมทักษะสมาชิกธนาคารเวลา สำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนคลองลัดภาชี 23 มิถุนายน 2564

(546)

ชุมชนคลองลัดภาชี เสริมศักยภาพและทักษะให้ผู้นำเยาวชน 23 มิถุนายน 2564

(533)

ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 5 ขอร่วมเปิดธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาลานทราย 15 มิถุนายน 2564

(624)

ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนเลิศสุขสม วางแผนเคลื่อนทัพ ปรับกลยุทธ์ เสริมชุดเยาวชน 6 มิถุนายน 2564

(558)

ศวพช. ม. สยาม เตรียมความพร้อม : พัฒนากลไกธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ 17 พฤษภาคม 2564

(410)

ศวพช. ม.สยาม บูรณาการ “ธนาคารเวลา ฯ ภาษีเจริญ” ร่วมกับศาสตร์ การสอนออนไลน์รายวิชา “เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม” ณ มหาวิทยาลัยสยาม 13 มกราคม 2564

(648)

ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) มหาวิทยาลัยสยาม และ ภาคีเครือข่าย ร่วมหารือเตรียมเดินหน้า งานมหกรรม “ธนาคารเวลา” ทางเลือกและความเป็นไปได้ ในการรองรับสังคมสูงวัย ครั้งที่ 1: ก้าวเริ่ม…ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ 16 ธันวาคม 2563

(560)

ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ สสส. จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย 9 เครือข่าย สสส. พร้อมพัฒนาระบบฐานข้อมูล ครั้งที่ 6 8 ธันวาคม 2563

(637)

ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) มหาวิทยาลัยสยาม และตัวแทน 7 พื้นที่นำร่องธนาคารเวลา ฯ ภาษีเจริญ เข้าร่วมเรียนรู้ระบบฐานข้อมูล สำหรับการดำเนินงานธนาคารเวลา 4 ธันวาคม 2563

(640)

ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุม SUN Thailand เรื่อง “ร้านค้าปลอดโฟม” และ “กินแล้วเก็บ” 4 ธันวาคม 2563

(715)

เตรียมความพร้อมมหกรรมตลาดนัดวิชาการ “ธนาคารเวลา” ทางเลือกและความเป็นไปได้ สำหรับทุกกลุ่มวัย ครั้งที่ 1 1 ธันวาคม 2563

(603)

ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) มหาวิทยาลัยสยาม วางแผนการบูรณาการข้ามศาสตร์ แนวคิดของธนาคารเวลากับวิชาการแสดง 20 พฤศจิกายน 2563

(605)

ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) มหาวิทยาลัยสยาม เปิดตัวทีมผู้จัดการธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาบริษัทแกมม่า อินดัสตรี้ส์ 20 พฤศจิกายน 2563

(612)

ศวพช. ม.สยาม ระดมความร่วมมือจาก 51 ชุมชนเขตภาษีเจริญ พัฒนาฐานข้อมูลบริบทชุมชน 29 ตุลาคม 2563

(730)

ศวพช. ม.สยาม นัดพบคณะทำงานกลางธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ ครั้งที่ 6 28 ตุลาคม 2563

(543)

ศวพช. นำทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 9 กับ 7 พื้นที่นำร่องธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ เพื่อถอดบทเรียนเบื้องต้น 22 ตุลาคม 2563

(618)

7 พื้นที่นำร่องธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ ร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 8 30 กันยายน 2563

(675)

ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนเลิศสุขสม ทำความเข้าใจแนวคิดหลักการธนาคารเวลา ผ่านกิจกรรมเสริมทักษะการนวดฝ่าเท้า และการจัดช่อดอกไม้เตยสำหรับไหว้พระ 28 กันยายน 2563

(699)

ศวพช. ม.สยาม ร่วมกับทีมงานผู้จัดการธนาคารเวลา พื้นที่นำร่องธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนพูนบำเพ็ญ เดินหน้าวางแผนการทำงาน 25 กันยายน 2563

(562)

ศวพช. ม.สยาม ร่วมกับทีมงานผู้จัดการธนาคารเวลา พื้นที่นำร่องธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนคลองลัดภาชี จัดกิจกรรม ทบทวนทักษะ “ทำที่ใช่ ให้ที่ชอบ” 25 กันยายน 2563

(504)

ศวพช. ม.สยาม นำทีมเข้าสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ 7 พื้นที่นำร่องธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ ครั้งที่ 7 พร้อมเปิดตัวทีมผู้จัดการธนาคารเวลา 18 กันยายน 2563

(595)

ศวพช. ม.สยาม ร่วมกับ 7 พื้นที่นำร่องธนาคารเวลาสำหรับ ทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สะท้อนบทเรียนการทดลองใช้แอพพลิเคชั่นธนาคารเวลาที่หนุนเสริมจาก สสส. 10 กันยายน 2563

(560)

7 พื้นที่นำร่อง ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ เดินหน้า พัฒนารูปแบบการทำงาน ครั้งที่ 6 และเตรียมวิทยากรพื้นที่ พร้อมเรียนรู้แอพพลิเคชั่นธนาคารเวลา 4 กันยายน 2563

(476)

ศวพช. ม.สยาม ร่วมกับ สสส. จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย 9 เครือข่าย สสส. พร้อมพัฒนาระบบฐานข้อมูล ครั้งที่ 5 17 สิงหาคม 2563

(459)

7 พื้นที่นำร่อง ธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัยภาษีเจริญ สะท้อนบทเรียนการรับสมัครสมาชิก ปรับกระบวนทัศน์การทำงาน รองรับเพื่อการเตรียมรับมือสังคมสูงวัย 7 สิงหาคม 2563

(495)