ข่าวกิจกรรม

Title ลงข่าวเมื่อ Hits
ศวพช. เข้าร่วมประชุมกับชุมชนพื้นที่สุขภาวะ หลังม.สยาม รุ่งฟ้า 36 15 มิถุนายน 2561

(87)

ศวพช. ร่วมกิจกรรมของการไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรี ณ ชุมชนเลิศสุขสม 30 พฤษภาคม 2561

(109)

ศวพช. ลงพื้นที่ร่วมกับนักศึกษาจิตอาสา ม. สยาม ปรับภูมิทัศน์​สวนพื้นที่สุชภาวะ การจัดการดิน ณ ชุมชนพูนบำเพ็ญ 27 พฤษภาคม 2561

(91)

ศวพช. ร่วมกิจกรรมตลาดนัด “ผัก ผลไม้ดีๆ @ ภาษีเจริญ พื้นที่สุขภาวะ ณ​ สำนักงานเขตภาษีเจริญ 25 พฤษภาคม 2561

(95)

ศวพช.ระดมพลังนักศึกษาจิตอาสา ม.สยาม ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์​​ ณ​ ชุมชนพูนบำเพ็ญ 20 พฤษภาคม 2561

(92)

ศวพช. ม.สยามลงพื้นที่เยี่ยมเยือนชุมชนเลิศสุขสม ต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ 8 พฤษภาคม 2561

(127)

ศวพช. ม.สยาม ติดตามความก้าวหน้า การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ 8 พฤษภาคม 2561

(123)

ศวพช. ม.สยามร่วมประชุมประเดือนกับสำนักงานเขตภาษีเจริญ 7 พฤษภาคม 2561

(112)

ศวพช.ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์กับพี่น้องชาวชุมชนพื้นที่สุขภาวะหลัง ม.สยาม รุ่งฟ้า 36 ในกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สานสัมพันธ์พี่น้อง ลูกหลาน 29 เมษายน 2561

(109)

ศวพช. ม.สยาม สสส. เปิดตัว “สวนพื้นที่สุขภาวะ และห้องสมุดกำแพง” ปรับพื้นที่จากกองขยะ เปลี่ยนเป็นพื้นที่สุขภาวะ สำหรับทุกคนในพื้นที่ 4 เมษายน 2561

(90)

ศวพช. ร่วมกิจกรรมงานกีฬาสีมหาวิทยาลัยสยาม ประจาปี 2561 “หูกวางเกมส์” 31 มีนาคม 2561

(98)

ศวพช. เปิดบ้านต้อนรับหน่วยงาน/ภาคีเครือข่าย และพี่น้องชาวชุมชนเขตภาษีเจริญ ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดสวนพื้นที่สุขภาวะแห่งการเรียนรู้ ม.สยาม 27 มีนาคม 2561

(127)

ศวพช. ม.สยาม ระดมพลังนักศึกษากว่า 100 คน ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าต้นทองอุไร ตามโครงการ “พุทธมณฑลสาย 1 ถนนแห่งรอยยิ้มและพื้นที่สุขภาวะ” 20 มีนาคม 2561

(129)

ศวพช.ระดมพลังเตรียมความพร้อมเปิด “สวนพื้นที่สุขภาวะแห่งการเรียนรู้” 11 มีนาคม 2561

(135)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม รับรางวัลผู้หญิงเก่ง สาขา นักพัฒนา ปี 2561 6 มีนาคม 2561

(145)

ศวพช. หนุนเสริมการพัฒนาพื้นที่ใต้สะพาน คลองบางขี้แก้ง ร่วมกับสำนักงานเขตภาษีเจริญ 2 มีนาคม 2561

(132)

ศวพช.ผนึกกําลัง รร.วัดประดู่บางจาก และชุมชนพื้นที่สุขภาวะ หลัง ม.สยาม รุ่งฟ้า 36 จัดประชุมหารือเตรียมการเปิดสวนพื้นที่สุขภาวะ 24 กุมภาพันธ์ 2561

(134)

ศวพช. มอบของอุปโภค บริโภค พร้อมเป็นตัวแทนพี่น้องชาวมหาวิทยาลัยสยาม มอบน้ำใจ สิ่งของแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชาวชุมชนวัดคูหาสวรรค์ 22 กุมภาพันธ์ 2561

(128)

ศวพช. ระดมพลังสมาชิกชาวชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนาปรับพื้นที่รกร้างริมทางรถไฟสถานีศาลาธรรมสพน์ รองรับกิจกรรมการออกกำลังกาย 17 กุมภาพันธ์ 2561

(156)

ศวพช.ระดมพลังปรับภูมิทัศน์ สร้างสวรรค์พื้นที่สีเขียว เตรียมปลูกต้นไม้ สร้างพื้นที่ออกกำลังกาย ร่วมกับชาวชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และภาคีเครือข่าย 15 กุมภาพันธ์ 2561

(162)

ศวพช.ม.สยามสานักงานเขตภาษีเจริญและชาวชุมชนเลิศสุขสม ผลึกกำลังพัฒนาพื้นที่รกร้างใต้สะพานบางขี้แก้งเป็นสวนพื้นที่สุขภาวะ 14 กุมภาพันธ์ 2561

(140)

ศวพช.ประสานพลังนิสิตสถาปัตย์ฯ จุฬาฯร่วมกับชาวชุมชนพื้นที่สุขภาวะ หลัง ม.สยาม รุ่งฟ้ า 36 วาดภาพ ลงสีกาแพงห้องสมุด กำแพงแห่งการเรียนรู้ 7 กุมภาพันธ์ 2561

(146)

ศวพช.ประชุมหารือร่วมกับ สน.เขตภาษีเจริญเร่งปรับพื้นที่สร้างสรรค์พื้นที่สี เขียว สวนบางขี้แก้ง และ ถนนรอยยิ้ม ..ถนนพื้นที่สุขภาวะ พุทธมณฑลสาย 1 6 กุมภาพันธ์ 2561

(150)

ศวพช.ระดมพลังภาคีเครือข่ายสร้างสรรค์พื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้ สวนพื้นที่สุขภาวะแห่งการเรียนรู้ม.สยาม 27 มกราคม 2561

(172)

ศวพช.ม.สยามขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ จัดประชุมหารือการพัฒนาสวนพื้นที่สุขภาวะแห่งการเรียนรู้ 27 มกราคม 2561

(180)

รวมพลกว่า 500 คน สำแดงพลังพี่น้องชาวภาษีเจริญและภาคีเครือข่าย พัฒนาถนนพุทธมณฑลสาย 1 ให้กลายเป็นถนนรอยยิ้ม ถนนพื้นที่สุขภาวะ 25 มกราคม 2561

(171)

ศวพช. ม.สยาม ระดมพลังคณาจารย์ นักศึกษา ม.สยาม และภาคีเครือข่าย ร่วมพัฒนาเส้นทางจักรยาน ภายในมหาวิทยาลัยสยาม 15 มกราคม 2561

(183)

ศวพช. ร่วมกับ กศน. ภาษีเจริญ รวมพลัง ทำความสะอาดครั้งใหญ่ ณ ดาดฟ้าชั้น 5 กศน. ภาษีเจริญ 14 มกราคม 2561

(164)

ศวพช. ร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม กับ สนง.เขตภาษีเจริญ 8 มกราคม 2561

(183)

ศวพช. หารือ ฝ่ายโยธาฯ สำนักงานเขตภาษีเจริญ เดินหน้าพัฒนา สวนพื้นที่สุขภาวะฯ และเส้นทางจักรยาน มหาวิทยาลัยสยาม 8 มกราคม 2561

(173)