ข่าวกิจกรรม

Title ลงข่าวเมื่อ Hits
070561_1 ศวพช. ม.สยามร่วมประชุมประเดือนกับสำนักงานเขตภาษีเจริญ 7 พฤษภาคม 2561

(82)

290461_1 ศวพช.ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์กับพี่น้องชาวชุมชนพื้นที่สุขภาวะหลัง ม.สยาม รุ่งฟ้า 36 ในกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สานสัมพันธ์พี่น้อง ลูกหลาน 29 เมษายน 2561

(88)

040461_1 ศวพช. ม.สยาม สสส. เปิดตัว “สวนพื้นที่สุขภาวะ และห้องสมุดกำแพง” ปรับพื้นที่จากกองขยะ เปลี่ยนเป็นพื้นที่สุขภาวะ สำหรับทุกคนในพื้นที่ 4 เมษายน 2561

(67)

310361_1 ศวพช. ร่วมกิจกรรมงานกีฬาสีมหาวิทยาลัยสยาม ประจาปี 2561 “หูกวางเกมส์” 31 มีนาคม 2561

(76)

270361_1 ศวพช. เปิดบ้านต้อนรับหน่วยงาน/ภาคีเครือข่าย และพี่น้องชาวชุมชนเขตภาษีเจริญ ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดสวนพื้นที่สุขภาวะแห่งการเรียนรู้ ม.สยาม 27 มีนาคม 2561

(101)

200361_1 ศวพช. ม.สยาม ระดมพลังนักศึกษากว่า 100 คน ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าต้นทองอุไร ตามโครงการ “พุทธมณฑลสาย 1 ถนนแห่งรอยยิ้มและพื้นที่สุขภาวะ” 20 มีนาคม 2561

(101)

110361_1 ศวพช.ระดมพลังเตรียมความพร้อมเปิด “สวนพื้นที่สุขภาวะแห่งการเรียนรู้” 11 มีนาคม 2561

(110)

060361_1 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม รับรางวัลผู้หญิงเก่ง สาขา นักพัฒนา ปี 2561 6 มีนาคม 2561

(118)

020361_1 ศวพช. หนุนเสริมการพัฒนาพื้นที่ใต้สะพาน คลองบางขี้แก้ง ร่วมกับสำนักงานเขตภาษีเจริญ 2 มีนาคม 2561

(109)

240261_1 ศวพช.ผนึกกําลัง รร.วัดประดู่บางจาก และชุมชนพื้นที่สุขภาวะ หลัง ม.สยาม รุ่งฟ้า 36 จัดประชุมหารือเตรียมการเปิดสวนพื้นที่สุขภาวะ 24 กุมภาพันธ์ 2561

(106)

220261_1 ศวพช. มอบของอุปโภค บริโภค พร้อมเป็นตัวแทนพี่น้องชาวมหาวิทยาลัยสยาม มอบน้ำใจ สิ่งของแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชาวชุมชนวัดคูหาสวรรค์ 22 กุมภาพันธ์ 2561

(103)

170261_1 ศวพช. ระดมพลังสมาชิกชาวชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนาปรับพื้นที่รกร้างริมทางรถไฟสถานีศาลาธรรมสพน์ รองรับกิจกรรมการออกกำลังกาย 17 กุมภาพันธ์ 2561

(131)

150261_1 ศวพช.ระดมพลังปรับภูมิทัศน์ สร้างสวรรค์พื้นที่สีเขียว เตรียมปลูกต้นไม้ สร้างพื้นที่ออกกำลังกาย ร่วมกับชาวชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และภาคีเครือข่าย 15 กุมภาพันธ์ 2561

(134)

140261_1 ศวพช.ม.สยามสานักงานเขตภาษีเจริญและชาวชุมชนเลิศสุขสม ผลึกกำลังพัฒนาพื้นที่รกร้างใต้สะพานบางขี้แก้งเป็นสวนพื้นที่สุขภาวะ 14 กุมภาพันธ์ 2561

(111)

070261_3 ศวพช.ประสานพลังนิสิตสถาปัตย์ฯ จุฬาฯร่วมกับชาวชุมชนพื้นที่สุขภาวะ หลัง ม.สยาม รุ่งฟ้ า 36 วาดภาพ ลงสีกาแพงห้องสมุด กำแพงแห่งการเรียนรู้ 7 กุมภาพันธ์ 2561

(120)

070261_1 ศวพช.ประชุมหารือร่วมกับ สน.เขตภาษีเจริญเร่งปรับพื้นที่สร้างสรรค์พื้นที่สี เขียว สวนบางขี้แก้ง และ ถนนรอยยิ้ม ..ถนนพื้นที่สุขภาวะ พุทธมณฑลสาย 1 6 กุมภาพันธ์ 2561

(125)

270161_1 ศวพช.ระดมพลังภาคีเครือข่ายสร้างสรรค์พื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้ สวนพื้นที่สุขภาวะแห่งการเรียนรู้ม.สยาม 27 มกราคม 2561

(147)

270161_3 ศวพช.ม.สยามขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ จัดประชุมหารือการพัฒนาสวนพื้นที่สุขภาวะแห่งการเรียนรู้ 27 มกราคม 2561

(153)

250161_1 รวมพลกว่า 500 คน สำแดงพลังพี่น้องชาวภาษีเจริญและภาคีเครือข่าย พัฒนาถนนพุทธมณฑลสาย 1 ให้กลายเป็นถนนรอยยิ้ม ถนนพื้นที่สุขภาวะ 25 มกราคม 2561

(146)

15 0161_1 ศวพช. ม.สยาม ระดมพลังคณาจารย์ นักศึกษา ม.สยาม และภาคีเครือข่าย ร่วมพัฒนาเส้นทางจักรยาน ภายในมหาวิทยาลัยสยาม 15 มกราคม 2561

(154)

14 0161_1 ศวพช. ร่วมกับ กศน. ภาษีเจริญ รวมพลัง ทำความสะอาดครั้งใหญ่ ณ ดาดฟ้าชั้น 5 กศน. ภาษีเจริญ 14 มกราคม 2561

(135)

080161_1 ศวพช. ร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม กับ สนง.เขตภาษีเจริญ 8 มกราคม 2561

(155)

080161_3 ศวพช. หารือ ฝ่ายโยธาฯ สำนักงานเขตภาษีเจริญ เดินหน้าพัฒนา สวนพื้นที่สุขภาวะฯ และเส้นทางจักรยาน มหาวิทยาลัยสยาม 8 มกราคม 2561

(146)

060161_1 ศวพช. ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมพลัง กับชาวชุมชนพูนบำเพ็ญ ปรับภูมิทัศน์ สวนเกษตร พัฒนาพื้นที่สู่การเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการดิน พื้นที่สุขภาวะ 6 มกราคม 2561

(151)

050161_1 ประชุมหารือการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ กรุงเทพมหานคร 5 มกราคม 2561

(142)

251260_1 ศวพช. ม.สยาม ร่วมกับ สนง.เขตภาษีเจริญ จัดประชาคมเครือข่าย และเปิดตลาดนัดของดี วิถีพื้นที่สุขภาวะ 25 ธันวาคม 2560

(142)

241260_1 ศวพช.ลงพื้นท่ีร่วมกับ กศน.ภาษีเจริญ เตรียมเปลี่ยนดาดฟ้าสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการพืชผัก เกษตรแนวใหม่ของคนเมืองกรุง 24 ธันวาคม 2560

(147)

151260_1 ศวพช. ลงพื้นที่ร่วมกินกจจมบูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนา พื้นที่สุขภาวะร่วมกับโรงเรียนวัดอ่างแก้วฯ ด้วยการแปรรูปและทาสีล้อยาง 15 ธันวาคม 2560

(139)

131260_1 ศวพช. ร่วมกับ กศน.ภาษีเจริญ แข็งขัน สร้างสรรค์พื้นที่ดาดฟ้าให้เป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ 13 ธันวาคม 2560

(139)

121260_1 ศวพช.หารือ กศน.ภาษี เจริญ เร่งเดินหน้าพัฒนาพื้นท่ีสุขภาวะบนดาดฟ้า เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้และนวัตกรรมการปลูกพืชผล บนดาดฟ้าในเมืองกรุง 12 ธันวาคม 2560

(129)