ข่าวกิจกรรม

Title ลงข่าวเมื่อ Hits
ศวพช. ม.สยาม ต้อนรับกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าหารือแนวทาง การทำความเข้าใจ เสริมศักยภาพกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ที่สนใจ 14 พฤศจิกายน 2562

(186)

ศวพช. ม.สยาม รุกเดินหน้า เตรียมความพร้อมแกนนำชุมชนศิรินทร์และเพื่อน ขับเคลื่อนธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย 9 พฤศจิกายน 2562

(235)

ศวพช. มหาวิทยาลัยสยาม รุกเดินหน้า …เตรียมการ…รองรับสังคมสูงวัยภาษีเจริญ “ธนาคารเวลา” ครั้งที่ 3 30 ตุลาคม 2562

(187)

ศวพช. ม.สยาม ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน การดำเนินงานธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย ในจังหวัดภาคกลาง 30 ตุลาคม 2562

(174)

ศวพช. ม.สยาม รุกเดินหน้าเตรียมการรองรับสังคมสูงวัยภาษีเจริญ ครั้งที่ 2 18 กันยายน 2562

(169)

ศวพช. ม.สยาม ประชุมทีมงาน ครั้งที่ 3 เตรียมการร้องรับสังคมสูงวัยภาษีเจริญ 4 กันยายน 2562

(174)

ศวพช. ม.สยาม พร้อมภาคี เดินทัพใหญ่ครั้งที่ 1 เตรียมรองรับสังคมสูงวัยภาษีเจริญ “ธนาคารเวลา” 19 สิงหาคม 2562

(187)

ศวพช. ม.สยาม เปิดฉากขับเคลื่อนธนาคารเวลา เชิญชวนพี่น้องภาษีเจริญ เตรียมรองรับสังคมสูงวัย 22 กรกฎาคม 2562

(228)

ศวพช. มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมจัดนิทรรศการ “Thailand Social Expo Partnership for sustainability 2019” 5 กรกฎาคม 2562

(179)

ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมจัดนิทรรศการ “ศิริราชรักษ์สิ่งแวดล้อม” 2562 4 มิถุนายน 2562

(238)

ศวพช. ม.สยาม ประชุมขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ “สวยในซอย” ครั้งที่ 2 24 เมษายน 2562

(285)

ศวพช. ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ​ ชุมชนพื้นที่สุขภาวะ หลัง ม.สยาม รุ่งฟ้า 36 21 เมษายน 2562

(311)

“เหลืองอร่ามตลอดซอย” ศวพช. นำนักศึกษาวางล้อยางและปลูกต้นทองอุไร ร่วมกับชุมชนและสำนักงานเขต 2 เมษายน 2562

(319)

ศวพช. บูรณาการรายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม + หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “แปลงร่างล้อยาง” 29 มีนาคม 2562

(307)

ศวพช. รวมพลังลุยต่อ แปลงร่างล้อยาง เป็นกระถางต้นไม้ 26 มีนาคม 2562

(328)

ศวพช. เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ระดมพลังนักศึกษากว่า 70 คน แปรรูปล้อยาง เป็นกระถางต้นไม้ 22 มีนาคม 2562

(258)

ขอแสดงความยิน ดี กับ ผศ.ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญ ในโอกาสเข้ารับมอบโล่ ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยมหิดล 17 มีนาคม 2562

(371)

ศวพช. ม.สยาม ประชุมหารือการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ…สวยในซอย 4 มีนาคม 2562

(279)

ศวพช. ม.สยาม ร่วมกับชุมชนพื้นที่สุขภาวะหลังม.สยาม รุ่งฟ้า 36 เริ่มต้นกิจกรรม “สวยในซอย” ครั้งที่ 1 17 กุมภาพันธ์ 2562

(264)

ศวพช. ม.สยาม ประชุมเตรียมทัพ กิจกรรม Cleaning day ชุมชนพื้นที่สุขภาวะหลัง ม.สยาม รุ่งฟ้า 36 12 กุมภาพันธ์ 2562

(243)

ศวพช. ม.สยาม หนุนเสริมคณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม ในการสร้างแพทย์เพื่อสังคม 12 กุมภาพันธ์ 2562

(265)

ศวพช. ม.สยาม ถอดบทเรียนครูต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ 11 กุมภาพันธ์ 2562

(251)

ศวพช. ม.สยาม ร่วมงานเวทีสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 28 มกราคม 2562

(308)

ศวพช.ร่วมเวทีการวางแผนเพื่อเมืองนิเวศน์และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความพลวัตของภูมิอากาศฯ 26 มกราคม 2562

(300)

ศวพช. ม.สยาม นำนักศึกษารายวิชา ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (มนุษย์กับการพัฒนาชุมชน) ลงพื้นที่ชุมชนหลัง ม.สยาม รุ่งฟ้า 36 23 มกราคม 2562

(307)

ศวพช. ม.สยาม ร่วมประชุมชุมชนเขตภาษีเจริญ ประจำเดือนมกราคม 2562 14 มกราคม 2562

(263)

ศวพช. ม.สยาม ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ชุมชนเขตภาษีเจริญและเขตทวีวัฒนา 12 มกราคม 2562

(268)

ศวพช. ม.สยาม ร่วมประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมสวยในซอย ชุมชนพื้นที่สุขภาวะ หลัง ม.สยาม รุ้งฟ้า 36 13 ธันวาคม 2561

(272)

ศวพช. ม.สยาม ร่วมเปิดฉากเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 จัดทำข้อเสนอนโยบายสาธารณะ เรื่อง “ธนาคารเวลา” 12 ธันวาคม 2561

(198)

ศวพช.ร่วมประชุมกับคณะกรรมการชุมชนเขตภาษีเจริญ (พชข.) ประจำเดือนธันวาคม 2561 3 ธันวาคม 2561

(305)