ข่าวกิจกรรม

Title ลงข่าวเมื่อ Hits
คึกคัก…ปาร์ตี้ธนาคารเวลา สานสัมพันธ์สมาชิก ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนศิรินทร์และเพื่อน 20 พฤษภาคม 2566

(236)

เตรียมพร้อม…สาระสันทนา..ผ่านกิจกรรมปาร์ตี้ธนาคารเวลา ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนศิรินทร์และเพื่อน 16 พฤษภาคม 2566

(233)

…เตรียมความพร้อม… สู่ทิศทางความร่วมมือ.. คณะกรรมการกำกับทิศธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ 10 พฤษภาคม 2566

(240)

ศวพช. ม.สยาม ร่วมคิด ร่วมหนุน กระบวนการสานสัมพันธ์สมาชิก ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนเลิศสุขสม 8 พฤษภาคม 2566

(160)

เตรียมความพร้อม พัฒนา “กลไก” ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สู่ระดับนโยบาย 28 เมษายน 2566

(144)

สร้างงาน…สานกิจกรรม…นำทักษะแลกเวลา ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนคลองลัดภาชี 26 เมษายน 2566

(137)

สร้างงาน…สานกิจกรรม…นำทักษะแลกเวลา ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนศิรินทร์และเพื่อน 24 เมษายน 2566

(135)

คณะทำงาน….ระดมทีม…วางแผนกิจกรรม ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนพูนบำเพ็ญ 23 เมษายน 2566

(131)

ถอดบทเรียน…สะท้อนกระบวนการ…เล่าผ่านประสบการณ์… ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนพูนบำเพ็ญ 18 เมษายน 2566

(230)

เปิดตัวปัง…  ธนาคารเวลาสำหรับทกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนพูนบำเพ็ญ… ศวพช. มหาวิทยาลัยสยาม สสส. สำนักงานเขตภาษีเจริญ ภาคีเครือข่าย รวมพลัง เปิดป้าย..ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ เพื่อรองรับสังคมสูงวัย 24 มีนาคม 2566

(287)

ศวพช. ปูทาง…การพัฒนากลไกการดำเนินงาน ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ 1 มีนาคม 2566

(118)

ล้อมวงคิด….ล้อมวงคุย….พัฒนาเกณฑ์การจัดตั้งธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ 19 มกราคม 2566

(253)

ศวพช. บูรณาการธนาคารเวลา กับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 13 มกราคม 2566

(215)

ปศวพช. แจ้งข่าว สร้างข่าย ธนาคารเวลา ในการประชุมคณะกรรมการชุมชนภาษีเจริญ นัดแรกของปี 11 มกราคม 2566

(102)

ภาคีเครือข่ายเสริมพลังเดินหน้า ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ 5 มกราคม 2566

(103)

เกิดแน่📣….สื่อธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ 13 ธันวาคม 2565

(268)

ศวพช. ม.สยาม มอบสื่อ เคลื่อนพื้นที่ ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ 13 ธันวาคม 2565

(93)

ศวพช.เชิญชวน….ร่วมเป็นคณะทำงานกลาง ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ 7 ธันวาคม 2565

(199)

ศวพช.หนุนเสริม เติมพลัง คณะทำงาน ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนเลิศสุขสม 30 พฤศจิกายน 2565

(78)

ศวพช. ร่วมผนึกกำลังกับภาคีเครือข่าย ต่อต้านการทุจริต ในกิจกรรมเยาวชนช่อสะอาด แต้มสีเติมฝัน ต่อต้านการทุจริต 25 พฤศจิกายน 2565

(247)

ศวพช. ม.สยาม เคลื่อนธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย สู่แผนยุทธศาสตร์การศึกษาโรงเรียนแห่งแรกของภาษีเจริญ 22 พฤศจิกายน 2565

(76)

จากแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการ ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาโรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ) 21 พฤศจิกายน 2565

(283)

ศวพช. เปิดเวที ร่วมคิด ร่วมทำ ค้นหากิจกรรม ทำที่ ใช่ ให้ที่ ชอบ ออม เวลา แทน เงิน 29 ตุลาคม 2565

(226)

สุดปัง….ศวพช. รับประกาศเกียรติคุณ ผู้สนับสนุนการช่วยเหลือชุมชน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 28 ตุลาคม 2565

(192)

ธนาคารเวลาฯ สาขาแป๊ะกงร่วมใจ ขานรับ ทำด้วยใจ รองรับสังคมสูงวัยในพื้นที่ 25 ตุลาคม 2565

(203)

ธนาคารเวลาฯ สาขาชุมชนคลองลัดภาชี พร้อมเดินหน้า เชื่อมโยงเครือข่ายคณะทำงาน ประสานพลังเยาวชน เตรียมสร้างผู้จัดการธนาคารเวลาตัวน้อย …. 21 ตุลาคม 2565

(238)

ศวพช. ลุ้น พูนบำเพ็ญ ยกมือพร้อมลุย เดินหน้าขับเคลื่อนธนาคารเวลาอย่างมีกลไก รองรับสังคมสูงวัยในพื้นที่ 20 ตุลาคม 2565

(207)

ศวพช. ร่วมยินดีต้อนรับ นางเยาวะสกุล ทองธัญวีรัตน์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญคนใหม่ 6 ตุลาคม 2565

(291)

สสส. จับมือ ศวพช. และภาคีเครือข่ายธนาคารเวลาทั่วประเทศ ชวนรู้จัก “ธนาคารเวลา” นวัตกรรมใหม่ อีกหนึ่งทางเลือก และความเป็นไปได้ ในการรองรับ “สังคมสูงวัย” ของประเทศไทย 29 กันยายน 2565

(204)

ศวพช. ประชุมเตรียมความพร้อม….นักสื่อสารธนาคารเวลา กระจายความรู้คู่ประสบการณ์ ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ 23 กันยายน 2565

(189)