ข่าวกิจกรรม

Title ลงข่าวเมื่อ Hits
ศวพช. จัดประชุมหารือเตรียมความพร้อมงาน มหกรรมไฮบริด สปีด…รับ…วิกฤติ “สังคมสูงวัย” ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ 25 มิถุนายน 2565

(211)

คึกคัก…ศวพช.จับมือภาคีเครือข่าย เตรียมพร้อมงาน มหกรรมไฮบริด ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ 18 มิถุนายน 2565

(199)

คืบหน้าอย่างต่อเนื่อง…. ศวพช. จัดประชุมเตรียมความพร้อม การเป็นเจ้าภาพร่วมมหกรรมไฮบริด สปีด…รับ…วิกฤติ “สังคมสูงวัย” 8 มิถุนายน 2565

(194)

รุกคืบไปอีกก้าว… ศวพช. ระดม 9 พื้นที่นำร่อง ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ เตรียมความพร้อมวิทยากร ในงานมหกรรมไฮบริด สปีด…รับ…วิกฤติ “สังคมสูงวัย” ทำที่ “ใช่” ให้ที่ “ชอบ” ออม “เวลา” แทน “เงิน” 25 พฤษภาคม 2565

(252)

จัดแน่… ศวพช. พร้อมภาคีเดินหน้าลุยเตรียมพร้อมงาน มหกรรมไฮบริด นำเสนอบทเรียนธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ 12 พฤษภาคม 2565

(234)

ศวพช. พบทีมสำนักงานเขตภาษีเจริญ…เคลื่อนธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย 10 พฤษภาคม 2565

(238)

ศวพช…เปิดเวที 9 พื้นที่เครือข่ายนำร่อง ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ เตรียมความพร้อมการจัดมหกรรมไฮบริด สปีด…รับ…วิกฤติ “สังคมสูงวัย” ทำที่ “ใช่” ให้ที่ “ชอบ” ออม “เวลา” แทน “เงิน” 6 พฤษภาคม 2565

(247)

ศวพช. เตรียมพร้อมงานมหกรรมไฮบริด สปีด…รับ…วิกฤติ“สังคมสูงวัย” “ธนาคารเวลา สำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ” ทำที่ “ใช่” ให้ที่ “ชอบ” ออม “เวลา” แทน “เงิน” 5 พฤษภาคม 2565

(239)

…ศวพช…ถามใจ…แกมม่า..ตอบ…พร้อมลุยตั้ง “ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ”… 9 เมษายน 2565

(256)

ศวพช…ถอดบทเรียน การบูรณาการธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ กับการพักรักษาตัวที่บ้านและชุมชน ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 : ชุมชนคลองลัดภาชี 4 เมษายน 2565

(242)

ศวพช…ถอดบทเรียน การบูรณาการธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ กับการพักรักษาตัวที่บ้านและชุมชน ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 : ชุมชนแป๊ะกงร่วมใจ 4 เมษายน 2565

(238)

ศวพช…ถอดบทเรียน การบูรณาการธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ กับการพักรักษาตัวที่บ้านและชุมชน ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 : ชุมชนพูนบำเพ็ญ 4 เมษายน 2565

(208)

ศวพช. จับมือ “ครู” รุกพัฒนา “สื่อ” ธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย” สู่ “เยาวชน” “คนในพื้นที่”… 1 เมษายน 2565

(196)

ศวพช… ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางการดำเนินงานธนาคารเวลาเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ครั้งที่ 1/2565 23 มีนาคม 2565

(293)

ศวพช…ร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของเครือข่ายธนาคารเวลา… 21 มีนาคม 2565

(200)

ศวพช…ร่วมประชุมออนไลน์ประจำเดือนเขตภาษีเจริญ…นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ 15 มีนาคม 2565

(307)

ศวพช…เคลื่อนถอดบทเรียน…ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาลานทราย… 12 มีนาคม 2565

(223)

ศวพช…ถาม…ถอดบทเรียน…ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 1 หมู่ 3 11 มีนาคม 2565

(265)

…ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาจันทรังษี…อีกหนึ่งบทเรียนของ ศวพช. 11 มีนาคม 2565

(286)

ศวพช…ระดมคิด…ระดมทำ… เครื่องมือ…บูรณาการธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย สู่ “เยาวชน” “คนในพื้นที่” 10 มีนาคม 2565

(196)

ศวพช…เคลื่อน…รุ่นแรก…รุ่นเริ่ม…นักสื่อสารธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญสาขาชุมชนเลิศสุขสม… 7 มีนาคม 2565

(204)

เวทีบูรณาการการเรียนรู้ธนาคารเวลา สู่เยาวชนและคนในพื้นที่ 7 มีนาคม 2565

(200)

ประชุมหนุนเสริมกิจกรรม การบูรณาการการเรียนรู้ธนาคารเวลาสู่เยาวชนและคนในพื้นที่ 7 มีนาคม 2565

(207)

เตรียมพร้อม…นักสื่อสารธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนพูนบำเพ็ญ 6 มีนาคม 2565

(202)

ถึงเวลาสื่อสาร…ศวพช.เคลื่อนนักสื่อสารธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขา บริษัท แกมม่า อินตัสตรี้ส์ จำกัด… 6 มีนาคม 2565

(209)

ศวพช. เดินหน้า…หารือ..ต่อยอด…นักสื่อสารธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนคลองลัดภาชี 2 มีนาคม 2565

(183)

…ศวพช…รุก..ปลุกและปั้น…นักสื่อสารธนาคารเวลา สำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนแป๊ะกงร่วมใจ… 28 กุมภาพันธ์ 2565

(196)

ศวพช. ประชุมออนไลน์ การระดมพลังบูรณาการธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัยในสถานศึกษา 3 กุมภาพันธ์ 2565

(218)

ระดมพลังภาคีเครือข่ายธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัยภาษีเจริญ 14 มกราคม 2565

(208)

ก้าวย่างเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ 27 ธันวาคม 2564

(251)